DJ GUS 2019

Paquetes

 PAQUETE #1 

 $2,350 

 

Hasta 20 personas

 Iluminación básica

4 horas

 PAQUETE #3 

 $5,350 

50 personas

Iluminación pro

Karaoke, micrófono

1 Tele

Cabina led

 PAQUETE #2 

 $3,159 

 

50 personas

Iluminación semi-pro

 PAQUETE #4 

 $6,400 

70 personas

Iluminación pro

Micrófono

2 Teles

Cabina led

6 horas

  • White Spotify Icon
  • White Apple Music Icon
  • iTunes - círculo blanco
  • White YouTube Icon